Visie

woordwolk

Missie

Wij zijn een gemeenschap van gelovigen die, door de kracht van de Heilige Geest, Jezus volgen en Gods liefde handen en voeten geven.

Visie

Aanbidding

Onze persoonlijke relatie met God

 • Jezus is ons alles waard en we geven Hem de eerste plek in ons leven
 • We eren God voor wie Hij is en danken Hem van harte voor wat Hij geeft
 • We vertrouwen God onvoorwaardelijk en gehoorzamen Hem in alles
 • We eren God door zijn liefde te tonen in wat we zeggen en doen
 • We uiten onze liefde voor God graag door muziek en samenzang
 • Samen gedenken we Jezus’ ultieme liefde met brood en wijn
 • We kijken verwachtingsvol uit naar de ontmoeting met Jezus als Hij terugkomt

Gemeenschap

Door Gods liefde hebben we elkaar van harte lief

 • We volgen Jezus en stimuleren elkaar om dichtbij Hem te leven
 • We vormen een sterke gemeenschap doordat iedereen op God gericht is
 • We zorgen in liefde en wijsheid voor elkaar en onze kinderen
 • We bouwen aan de onderlinge band
 • We voelen ons verbonden met andere christenen en streven naar samenwerking

Discipelschap

Samen groeien in geloof

 • We leven vanuit een innige relatie met God
 • We laten ons denken vernieuwen door inspirerend onderwijs uit de hele Bijbel
 • We lijken op Jezus doordat de vrucht van de Heilige Geest in ons zichtbaar is
 • We laten in woord en daad zien dat we Jezus volgen, wat het ook kost
 • We wortelen in God zodat we stevig staan in moeilijke omstandigheden
 • We zoeken regelmatig rust bij God om door Hem te worden vernieuwd
 • We hebben allemaal gaven en talenten gekregen om samen Christus gestalte te geven

Dienstbaarheid

Samen bouwen

 • We zetten ons er voor in dat onze medemens recht wordt gedaan in Gods ogen
 • Wij zijn er voor onze naasten die lijden
 • We helpen elkaar onze gaven en talenten te ontdekken en ontwikkelen
 • We zetten allemaal onze gaven en talenten met vreugde in
 • We bieden onze kinderen een aantrekkelijke plek om te groeien
 • We inspireren elkaar met creatieve expressie

Bekend maken

In woord en daad het Evangelie verkondigen

 • We kijken met de liefde van Jezus naar mensen om ons heen
 • We vertellen van onze vrijheid in Jezus aan ieder die het wil horen
 • We bidden trouw voor de mensen die we op ons hart hebben
 • We benutten onze gastvrijheid en creativiteit om anderen kennis te laten maken met Jezus
 • We laten door onze levenshouding zien in wie we geloven
 • We zijn herkenbaar in Culemborg als christenen die shaloom brengen
 • We vervullen Gods zendingsopdracht samen