Jan Baan

Mijn naam is Jan Baan, ik ben alweer 35 jaar getrouwd met Marian en samen hebben wij drie volwassen kinderen. En sinds 2019 zijn we ook opa en oma geworden.

Ik heb een agrarische achtergrond en heb tot mijn 33e levensjaar mijn brood verdient in een klein melkveehouderijbedrijf. In mijn vrije tijd volgde ik een discipelschapstrainingsschool van Stichting Agape. Ondanks dat ik een trouwe kerkganger was en ook al belijdenis van mijn geloof had afgelegd, had ik nog geen persoonlijke relatie met de Heer Jezus. Mijn geloof was verstandelijk en ik had met volle overtuiging ‘ja’ geantwoord op de vragen van de belijdenis. Tijdens de Grote Opdracht  School van Agapè bad ik het zondaarsgebed en vervolgens ontdekte ik de werkelijke betekenis van het volgen van Jezus. Daarna kwam mijn leven in een stroomversnelling terecht. Na het afronden van de training bij Agapè bleef ik als vrijwilliger betrokken bij cursussen, evangelisatie-activiteiten en werd ik al snel regiocoördinator voor alle activiteiten in het Rivierengebied. In mijn vrije tijd volgde ik een weekendbijbelschool. Daar werd mijn kennis verdiept. En mijn gezichtsveld verbreed.

Nadat onze eerste twee kinderen waren geboren, begon ik een spagaat te ervaren tussen het werk in Gods koninkrijk en mijn dagelijkse werk op de boerderij. Die spagaat had met name betrekking op de werkdruk. Werken in Gods koninkrijk was bijna altijd avondwerk, terwijl ik zeven ochtenden per week weer op tijd aan de bak moest. Mijn vrouw en ik hebben toen na gebed de weloverwogen keuze gemaakt om te kiezen voor het Koninkrijk. Op mijn 26e werd ik voor het eerst gevraagd om een zondagse dienst te leiden in de gemeente die na al die jaren nog steeds mijn thuisgemeente is. Ik beschouw toerusting en zondagse spreekbeurten als mijn kerntaken, waaruit ik veel voldoening put. In de loop der jaren heeft God me laten zien dat ik me meer moest richten op levensverandering dan op kennisoverdracht.

Naast preken heeft ook gemeente-opbouw mijn hart. Het analyseren van sterktes en zwaktes van kerken, het toerusten van (jonge) leiders, het coachen van kerkenraden, maar ook trainingen voor gavengerichte gemeenteopbouw en evangelisatie behoren tot mijn werkzaamheden. Daarnaast ben ik mediator, wat betekent dat ik een rol mag spelen in het helpen oplossen van (dreigende) conflicten.

Mijn preekstijl is dus wel veranderd in de loop der jaren en als ik goed luister naar commentaar van mijn toehoorders, dan geven zij aan dat zij meestal naar aanleiding van mijn preek wel voldoende stof hebben om door te praten of om over na te denken. Voor mij is er geen grotere ‘beloning’ denkbaar dan dat mensen meer gaan lijken op  de Heer Jezus. Of gemeenten die als gevolg van mijn bijdragen mogen groeien in de breedte/diepte. Die ontwikkelingen kan ik natuurlijk niet zelf bewerkstelligen, maar als God mij daarvoor wil gebruiken, dan ben ik intens dankbaar. Vragen, opmerkingen, aanvullingen maar ook opbouwende kritiek is bij mij meer dan van harte welkom!

Wil je iets meer weten over mijn werkzaamheden, dan ben je welkom op mijn persoonlijke website.