Meldpunt misbruik

Zij die leiding geven aan de gemeente dragen als herders van Gods kudde een grote verantwoordelijkheid. In Ezechiël 34 is sprake van herders, die zichzelf weiden in plaats van de schapen. Hoe God daarover denkt is ook duidelijk. Al eerder had God duidelijk gemaakt, hoe leiders dienen om te gaan met macht, seksualiteit en geld. Ook het Nieuwe Testament spreekt over de houding van leiders (1 Timoteüs 3:1-7; Titus 1:5-9 en 1 Petrus 5:1-3). Jezus zelf is hun voorbeeld: een dienstknecht, een goede herder.
Helaas komen de dingen waarover Ezechiël sprak ook voor binnen kerken en christelijke organisaties: machtsmisbruik en manipulatie van mensen, fraude en bedrog, onzorgvuldige omgang met geld en middelen en seksueel misbruik. Omdat we onze ogen niet voor die mogelijkheid mogen sluiten, is de Ichthusgemeente sinds 2007 aangesloten bij de Stichting Gedragscode Leidinggevenden.

Deze stichting heeft een telefonisch meldpunt ingericht waar klachten over (vermeend) misbruik of manipulatie gemeld kunnen worden. Dat kan op werkdagen van 9.00-17.00 uur via een speciale telefoonlijn:

06-53464403

De kosten van het gesprek zijn voor rekening van de beller (normaal tarief voor bellen naar mobiele telefoon).

De telefoon wordt beantwoord door een van de Vertrouwenspersonen van de SGL. Zij/hij is een professionele hulpverlener die u in een eerste gesprek te woord staat om na te gaan hoe u het beste geholpen kunt worden wanneer er sprake is van manipulatie of grensoverschrijdend gedrag jegens u. Het kan voorkomen dat zij u voor verder gesprek doorverwijst naar een van de speciale SGL-vertrouwenspersonen, de SGL-klachtencommissie of gespecialiseerde hulpverleners of advocaten.

Lees alles over het meldpunt, de gedragscode en de klachtenregeling van de SGL.