Lid worden van de Ichthusgemeente?

Het lid worden van een plaatselijke gemeente is een belangrijke beslissing. Om die reden houdt de ICHTHUS-gemeente met mensen die overwegen lid te worden van de gemeente, kennismakingsavonden.

Tijdens deze avonden, die als thema hebben: Welkom in Gods gezin, zetten we de basiswaarden van het leven als christen uiteen. Ook bespreken we hoe de gemeente functioneert en hoe je als lid daarin je plaats kunt innemen.

Bij voorkeur houden we deze kennismakingsgesprekken in kringverband. Afhankelijk van de samenstelling van de groep wordt een aantal avonden gepland. Hier leer je dan niet alleen de fundamenten van de gemeente kennen, maar ook een aantal andere mensen.

Zowel in kringverband als bij individuele gesprekken kunnen vragen worden gesteld op grond waarvan de deelnemer kan bepalen of hij of zij zich zou willen aansluiten bij de gemeente.