Collectes: contant en digitaal

Collectes

Tijdens de diensten wordt er ook gecollecteerd. Deze collectes zijn altijd voor een goed doel. Per maand is een project uitgekozen. Daarover wordt gecommuniceerd via de mededelingen, de weekbrief en deze webpagina. Wie liever ook voor de projecten geld overmaakt, i.v.m. de fiscale aftrekbaarheid, kan dat doen op bankrekening NL67 INGB 0004 4191 04 t.n.v. Evangelische Gemeente Ichthus, met vermelding “maandproject” of de naam van het project. Maar daarvoor is ook een andere mogelijkheid.

Digitale collectezakken

Omdat niet iedereen meer contant geld op zak heeft, is er in de collectezakken een chip genaaid, die kan communiceren met de Givt-app op een smartphone. Wil je er gebruik van maken, download dan eerst de Givt-app. Het instellen gaat eenvoudig, waarna het geven een simpele handeling is op het mobieltje in de buurt van de collectezak. In de app heb je een overzicht van je giften. Givt zorgt aan het einde van het jaar voor een overzicht van de giften die via de app zijn gegeven.

Meer info over de Givt-app …

Scan de QR-code met de Givt-app, of zoek in de lijst naar EG Ichthus