Zonnedak Raad van Kerken

De Raad van Kerken heeft het plan ontwikkeld om samen met Vrijstad Energie een nieuw collectief zonnedak realiseren.

Rentmeesterschap

De achterliggende gedachte is, dat de aarde niet van ons is. Wij dragen er als rentmeesters zorg voor. De opwarming van de aarde heeft de grootste nadelige effecten in gebieden die al kwetsbaar zijn, zoals overstromingen, cyclonen en extreme droogtes. Een collectief zonnedak draagt bij aan een aarde die ook voor minder rijke landen leefbaar is. En voor onze kinderen en kleinkinderen.

Duurzame elektriciteit uit een collectief zonnedak vermijdt de inzet van schaarse fossiele energiebronnen, waarmee grijze stroom wordt opgewekt. Deze heeft vaak nadelige gevolgen: aardbevingen in Groningen door aardgaswinning, eeuwige zorg voor kernafval uit kerncentrales en misstanden in steenkoolmijnen.

Coöperatie: voor en door Culemborgers

Vrijstad Energie is een onafhankelijke coöperatie, opgericht door burgers van Culemborg. De gemeente Culemborg ondersteunt het initiatief maar heeft geen zeggenschap. Elke deelnemer aan een collectief zonnedak heeft als lid van de coöperatie Vrijstad Energie stemrecht op de ledenvergadering (het hoogste orgaan in de coöperatie) en daarmee invloed op het beleid en de financiële gang van zaken.

Het kerkelijke zonnedak wordt een collectief zonnedak, zoals al eerder werd gerealiseerd in ‘Zon op KWC’. In zo’n collectief zonnedak kun je ook deelnemen als je zelf geen dak geschikt dak hebt. Elke deelnemer heeft als coöperatie-lid de mogelijkheid om mee te denken over de uitwerking.

Een collectief zonnedak verbindt het Culemborgse bedrijfsleven met de Culemborgse burgers. Bedrijven en andere organisaties stellen het dak van hun bedrijfspand ter beschikking tegen een beperkte onkostenvergoeding, burgers profiteren door de mogelijkheid van deelname in het collectieve zonne-systeem.

De voordelen op een rijtje

  • Rendement. Als deelnemer investeer je in 1 of meer zonnepanelen die deel uit maken van een groter collectief systeem. Rendement wordt gegenereerd door een vergoeding voor de duurzaam opgewekte elektriciteit en door een fiscaal voordeel op je energierekening. Het beoogde rendement ligt tussen de 3 en 5%. Dat is ruimschoots meer dan op je spaarrekening.
  • Schaalvoordeel. Door deelname in een groter project kan er meer rendement behaald worden. Schaalvoordelen worden behaald op de aanschaf en installatie en door collectief beheer en administratie. Risico’s worden samen gedeeld.
  • Samen is leuk. Een collectief zonnedak is leuker dan alleen. De installatie en periodieke schoonmaak gaan we zelf oppakken, we maken er een feestje van!
  • Gemak. Als uw eigen dak niet geschikt is voor zonnepanelen, of u vindt het lelijk of veel gedoe, is een collectief zonnedak een uitgelezen kans om toch zelf aan duurzame opwekking te doen.
  • Milieu. Vermindering van CO2-uitstoot en fossiele brandstof.
  • Lokale economie. Een collectief zonnedak wordt gerealiseerd voor, maar ook zoveel mogelijk dóór Culemborgers.

De uitdaging van de Raad van Kerken

Op 18 mei j.l. lanceerde de Raad de uitdaging: laten we als Culemborgse kerken en kerkleden samen minimaal 500 panelen financieren voor een nieuw zonnedak. En met succes: direct meldden zich 18 belangstellenden voor deelname. Een goed begin, waar zich de komende tijd ongetwijfeld meer mensen zich bij zullen aansluiten!

Interesse? Ga voor meer informatie en inschrijving naar www.vrijstadenergie.nl

Bron: Vrijstad Energie