Week van gebed

Aan het begin van de week van gebed voor de eenheid van de christenen houdt de Raad van Kerken Culemborg een oecumenische viering. Leden van de verschillende geloofs­gemeen­schappen komen bijeen om uitdrukking te geven aan hun verbondenheid en om gezamenlijk te vieren en te bidden. Dit jaar staat de week in het teken van ‘verzoening’. Dit thema is gekozen naar aanleiding van het jubileum van 500 jaar reformatie. De slogan, gekozen door de Duitse Kerken, die ook het materiaal voor deze viering hebben voorbereid, is: Jouw hand, mijn glimlach (2 Korintiërs 4: 14-20).

De dienst voor de eenheid vindt plaats op zondag 15 januari, 19.00 uur, in de Open Hof, Beethovenlaan 1. Voorgangers zijn mevrouw Lidy Langendijk (R.K. Suitbertus Parochie) en ds. D. Bohlken (Evangelisch-Lutherse Gemeente). Na afloop is er koffie en thee.

In Culemborg komen wekelijks verschillende groepen mensen bij elkaar om elk op een eigen manier samen stil te zijn,  te zingen, te bidden, te mediteren. In deze week van gebed bent u bij alle gemeenten welkom om zo’n dienst mee te maken, in het besef dat Jezus onze gastheer is.

Overzicht vieringen in de week van gebed

Zondag 15 januari Dienst voor de Eenheid door Raad van Kerken; aanvang 19.00 uur, locatie: Open Hof
Maandag 16 januari Stadsgebed door NGK, aanvang 20.00 uur, locatie: Oud Katholieke Kerk
Dinsdag 17 januari Stiltemeditatie vanuit Barbaragemeente PKN, aanvang 20.00 uur, locatie: Grote of Barbara kerk ingang glazen deur.
Woensdag 18 januari Gebedsuur vanuit gemeente De Schuilplaats, aanvang 20.00 uur,  locatie: Open Hof
Donderdag 19 januari Ons Huis: Bidden met de bijbel, aanvang 20.00 uur, locatie: Beneden consistorie Grote Kerk
Vrijdag 20 januari Gebedsuur georganiseerd door Ichthus, aanvang 20.00 uur, locatie: Julianaschool
Zaterdag 21 januari Gezamenlijke Taizeviering RKK-RvK, Aanvang 19.00 uur, locatie: RK Barbara kerk.