Voedselhulp in Israël

“Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. (…) Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.” Matteüs 25:35,40

Denkend aan deze woorden van Jezus willen we de collectes in de maand mei 2016 bestemmen voor het project “Voedselhulp in Israël”, uitgaande van Christenen voor Israël.

  • In Israël leeft tussen de 20 en 25 procent van de bevolking onder de armoedegrens. Voor kinderen is dit percentage nog hoger.
  • Veel werkenden verdienen zelfs met twee salarissen minder dan het bestaansminimum.
  • Bevolkingsgroepen waaronder de armoede extra hoog is: kinderen, ultraorthodoxe Joden, Arabieren en ouderen, met name overlevenden van de Holocaust.
  • Armoede in Israël betekent onder andere: Kinderen die alleen op school een maaltijd krijgen; bejaarden die de vuilnisbakken doorzoeken op zoek naar iets eetbaars; soep in blik of diepvrieskip kunnen de mensen in Israël niet bereiden omdat hun woning niet meer is aangesloten op de nutsvoorzieningen.