Vijf jaar Present in de Betuwe!

Afgelopen maand vierde Present West-Betuwe haar vijf-jarig bestaan. Een mooie mijlpaal! In die periode is een start gemaakt met 360 groepsprojecten vol mooie ontmoetingen tussen hulpbieders en hulpontvangers in de Betuwe.

Een korte terugblik aan de hand van 4 vragen aan Present-oprichter van het eerste uur Wim Althuis (voorheen coördinator; nu bestuurslid).

Wat is het doel van Present?

Het doel van Present is ontmoeting: mensen verbinden om iets voor een medemens te betekenen; gratis en voor niks. Onze visie is om daarmee bij te dragen aan een beweging van mensen die omzien naar elkaar. Dit was in 2013 hard nodig, maar is ook nu nog! Sindsdien hebben we in alle projecten prachtige ontmoetingen gezien tussen mensen die elkaar niet kenden en zonder Present waarschijnlijk niet zouden hebben ontmoet. Daar doen we het voor!

Wat was de aanleiding voor de start van Present?

Aanleiding voor Present was het verlangen van een groepje Betuwenaren in de Culemborgse kerken om meer voor stadsgenoten te kunnen betekenen. Na een bezinningstraject van 2 jaar over ‘kerk en WMO’ begonnen er allerlei de handen te kriebelen. De afgelopen jaren hebben we enkele bijzondere ontwikkelingen meegemaakt in de samenleving waarbij een extra impuls voor ‘omzien naar’ kwetsbare medemensen hard nodig bleek. Denk aan de steun voor ouderen en minima bij alle bezuinigingen op de zorg. Denk aan de werkloosheidscrisis. En denk aan de golf van statushouders in 2014 en daaropvolgende jaren. Dit verlangen naar ‘er zijn’ is in die vijf jaar verder gegroeid en deel geworden van een veel bredere stroom Betuwe-bewoners.

Wat waren de verwachtingen?

De verwachtingen van de Present-oprichters waren bescheiden: 10 projecten organiseren in 2013, 30 ontmoetingen in 2014 en wie weet 50 projecten in 2015. De realiteit is dat sindsdien een veelvoud aan projecten en ontmoetingen is gerealiseerd. Niet dat alles altijd gemakkelijk ging; in tegendeel. De werving van groepen en klussen gaat niet bepaald vanzelf. Ook de fondsenwerving is en blijft een ‘zware bevalling’. In de beginjaren en nog steeds moeten we soms een project afblazen waar we veel zin in hadden en veel voorbereiding in hebben geïnvesteerd. Maar des te meer kunnen we genieten van alle projecten en ontmoetingen die wel doorgaan!

Wat waren voor jou de hoogtepunten?

Oei, dat is moeilijk kiezen. Het mooiste vond ik de projecten waarbij mensen meerdere keren achter elkaar samen konden optrekken en elkaar leren kennen. Zoals het midden in de nacht behang afweken en rolstoelen schoonmaken tijdens de 24-uur klus-marathons in 2015 en 2016. Maar ook het opknappen van woningen van minima-gezinnen en vluchtelingen was heel mooi en dankbaar om te doen!

Hoe kan ik mee doen?

Wees zelf Present voor een stad/dorpsgenoot! Mocht je niet weten hoe je dit moet doen: verzamel een paar vrienden, kennissen of collega’s en meld op de website wat je leuk vindt om samen te doen en wie je hiermee wilt blij maken (met 2 conceptdata). Het mooie: Stichting Present regelt de rest en weet precies welke mensen deze steun het meeste nodig hebben!