Verkiezing gemeenteraad

In gesprek met de politiek

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert de Culemborgse Raad van Kerken op 13 maart een gesprek tussen vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen en inwoners / organisaties van Culemborg.

De Raad van Kerken heeft de afgelopen jaren op verschillende manieren aandacht gevraagd en activiteiten ontwikkeld voor en rond (mantel)zorg, armoedebestrijding, het klimaat en vluchtelingen (minderheden).

Nu vlak voor de verkiezingen vinden we het belangrijk om zoveel mogelijk inwoners en vooral kerkleden, maar ook organisaties die met deze onderwerpen in de weer zijn, de gelegenheid te geven hierover met vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen in gesprek te gaan.

Binnen de kerken zijn veel mensen actief betrokken bij deze onderwerpen.Vanuit die betrokkenheid zijn er vragen en wensen. Het is een prima gelegenheid om de raad op die inzet en betrokkenheid te wijzen of punten aan te dragen, die voor de komende raadsperiode bijzondere aandacht vragen. Ook is het belangrijk om van de politieke partijen te horen wat hun visie is en hoe ze die denken te realiseren.

De Culemborgse kerken vormen een kleurrijk palet. Er zijn zeker opvallende verschillen, maar we hebben in ieder geval gemeen dat allen zich willen inzetten voor een menswaardíge Culemborgse samenleving.

De onderwerpen zullen worden ingeleid door Jan Goed als voorzitter van de Raad van Kerken, daarna is vooral gelegenheid voor het gesprek tussen politiek en zaal.

Wij hopen op een volle (kerk)zaal, u bent van harte welkom.

Dinsdagavond 13 maart in de Oud-Katholieke kerk
Varkensmarkt 18, Culemborg
Aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) – einde 22.00 uur