Timon

Een Timon-woongroep is een samenlevingsverband van vaste kernbewoners en tijdelijke meewoners.

De tijdelijke bewoners van een woongroep zijn jongeren (18 tot 30 jaar) voor wie het goed is dat ze nog een tijdje wonen binnen het sociale verband van een woongroep. De vaste bewoners helpen hen, als vrijwilliger van Stichting Timon, hierbij. Dit gebeurd vanuit de christelijke identiteit van de woongroep.

Ook in Culemborg bestaat een Timon-groeigroep: Timon West-Betuwe.