Tijd om stil te worden

We verheugen ons over de vakantie die aanbreekt. Even er helemaal uit zijn! Het is in het alledaagse leven een uitdaging om stil te worden. Terwijl we het eigenlijk nodig hebben om regelmatig stil te worden om ons hoofd leeg te maken. Om onze gedachten te ontlasten van alles wat ons elke dag opjaagt.

Als je stil wordt, ga je door een paar fasen heen:

  1. Het is stil om je heen en je doet even helemaal niets. Je kunt je eigen ademhaling horen en voelen, maar verder hoef je helemaal niets!
  2. Het is wat lastiger om van binnen stil worden. Want als je nergens anders mee bezig bent, komen er allerlei zorgen, problemen en gedachten naar boven, die je normaal camoufleert door activiteit. Je komt jezelf tegen. Als je probeer dat gewoon onder ogen te zien, als is het maar heel even. Ontdek je eigen hart….
  3. Misschien kosten deze stappen je enige moeite, maar tenslotte kom je in een innerlijke stilte en vrede, waarin je hart open kan gaan om opnieuw gevuld te worden. In die innerlijke stilte kun je luisteren naar de goede woorden van God.

Zelf heb ik moeten leren ontdekken om stil te luisteren naar wat God zegt in de Bijbel. Dat ging niet vanzelf, omdat ik zoveel stemmen van anderen in m’n hoofd had, ook bij het bijbellezen. Die van de bijbelleraars die ik geregeld hoorde of van wie ik de boeken verslond. Het waren/zijn geen verkeerde stemmen, maar wat zij te vertellen hebben, is net als mijn eigen preken en schrijfsels, een beperkte interpretatie van Gods Woord. Ik ontdekte, dat ik de Bijbel haast niet onbevooroordeeld kon lezen. Ik was steeds bezig om die tekst te laten passen in “mijn” theologische ideeën. Het was haast eng, om gewoon te luisteren en hooguit te bedenken in welke omstandigheden die woorden geschreven waren, om zo de richting te vinden waarin m’n gedachten geleid zouden kunnen worden.

Maar wat zou er gebeuren, als je naar de bijbelwoorden luistert en niet zoekt naar de theologische kaders en betekenis, maar aan God vraagt, wat ze voor jou in je dagelijkse omstandigheden kunnen betekenen? Zouden Abraham en Mozes ook niet op die manier naar God geluisterd hebben? Uiteindelijk kregen ze zicht op de betekenis en het doel van hun bestaan. Het leven bleef voor hen een zoektocht en (geloofs)worsteling, maar toch vonden ze wijsheid om het leven tegemoet te treden. En “gelukkig is de mens die wijsheid gevonden heeft” (Spreuken 3:13).

Stil worden om naar God te luisteren kun je gewoon voor jezelf doen, maar ook samen met anderen. Er zijn wel een paar hulpmiddelen om het te leren:

  • Een praktische online-gids over God zoeken in de stilte.
  • Schrijf je in om een week lang elke dag een 7-daags stilteleesrooster in de mail te ontvangen (kies op die pagina eerst je favoriete bijbelvertaling en schrijf dan in).
  • Bezoek eens een (oecumenische) laudendienst (het ochtendgebed), elke maandagmorgen, 7:15-7:35 uur in de Oud Katholieke Kerk aan de Varkensmarkt. In de advent- en lijdenstijd zijn er ook vesperdiensten (het avondgebed) op maandagavond, 19:15-19-45 uur.