Teule – de boerderij

Teule is een non-profit organisatie in Kenia die een stem wil geven en een veilige plek aan kinderen die in de steek gelaten zijn, verweesd, misbruikt en verwaarloosd zijn. Door de liefde van Christus met hen te delen, wil zij de jeugd hoop geven voor de toekomst. De kinderen krijgen hulp bij hun persoonlijke en geestelijke ontwikkeling. Door onderwijs worden ze op weg geholpen om uiteindelijk in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

De boerderij

Teule is niet alleen een kindertehuis met een school. Het is ook een boerderij. Met ongeveer 2 hectare rijke vulkanische grond is Teule Kenia in staat genoeg voedsel te produceren voor alle kinderen die er gehuisvest zijn.

Elk jaar is het een vreugde om de oogst van paprika’s en courgettes binnen te halen. Iedereen is God dankbaar, dat er zoveel geoogst kan worden, dat niet alleen de kinderen van Teule gevoed kunnen worden, maar dat er ook verkocht kan worden aan mensen in de omgeving. Het levert Teule een kleine bron van inkomsten op.

Teule is niet alleen actief in de tuinbouw. Er wordt ook  vee gehouden: koeien, geiten en kippen. Ze leveren voedsel leveren voor de bewoners van Teule’s compound Chombo Cha Upendo; en bij het groeien van de veestapel kunnen er ook melk en eieren verkocht worden.

Hydrocultuur: lekker tarwegras voor de koeien

Kun je je voorstellen dat je veevoer kunt verbouwen zonder aarde? Jon Juu van Teule is er in geslaagd om dat met redelijk succes te doen. De dieren van Teule zijn er niet alleen dol op, ze varen er wel bij! Het ligt in de bedoeling deze teelt commercieel aan te pakken.

Binnenkort zal Teule ook honing gaan produceren voor de kinderen en voor de lokale gemeenschap.

De Ichthusgemeente steunt het werk van Teule al sinds 2001.