Regiegroep Vluchtelingen binnen Raad van Kerken Culemborg

In Culemborg worden op dit moment ongeveer tien gezinnen met een vluchtelingenstatus opgevangen. Het is op dit moment nog niet duidelijk of onze gemeente vanuit het COA de vraag zal krijgen om een groot aantal nieuwe vluchtelingen op te vangen.

De Raad van Kerken in Culemborg heeft besloten om toch alvast een start te maken met voorbereidingen van de mogelijke komst van grotere aantallen vluchtelingen. In samenwerking met de aangesloten kerken en een aantal maatschappelijke instanties is door de Culemborgse Raad van Kerken de Regiegroep Vluchtelingen Culemborg opgericht.

Doel van de regiegroep
Het doel van de regiegroep is het stroomlijnen en coördineren van de activiteiten rondom huidige en toekomstige vluchtelingen in Culemborg. De regiegroep onderhoudt contacten met gemeente, COA, VluchtelingenWerk en andere relevantie organisaties. Ook is de regiegroep het centrale punt waar vanuit de ondersteuning van vluchtelingen in Culemborg georganiseerd wordt. De regiegroep kan vraag en aanbod bij elkaar brengen en wil er zo voor zorgen dat er geen vluchtelingen worden vergeten of dat verschillende initiatieven elkaar voor de voeten gaan lopen.

Informatie en communicatie
Op dit moment is de belangrijkste taak van de regiegroep het onderhouden van de contacten met de relevante organisaties en het breed delen van de beschikbare informatie via diverse kanalen in de Culemborgse samenleving. Ook organiseert de regiegroep bijeenkomsten rondom het thema vluchtelingen in Culemborg.

Meer informatie is te vinden op http://www.raadvankerkenculemborg.nl.

Als u in contact wilt komen met de regiegroep kunt u een mailbericht sturen naar kerkenvluchtelingculemborg@gmail.com