Recht door zee

Onder auspiciën van de Raad van Kerken in Culemborg is er op 21 januari in de Open Hof om 19.00 uur een viering zijn waarmee de “Week van gebed voor de eenheid” geopend wordt.

Het thema verwijst natuurlijk naar de geschiedenis van de bevrijding uit Egypte van Mozes en het volk Israël. De kerntekst in deze dienst, “U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven” is een aansporing voor ons om echte vrijheid te leren kennen.

In een tijd waarin we vooral lijken open te staan voor de “geest van de tijd”  willen we in deze viering met elkaar stil staan bij wat het wil zeggen om open te staan voor de Geest van God. De geest van de tijd ketent je. De Geest van God maakt je vrij, blaast je nieuwe adem in, wekt je tot nieuw leven. Samen wel te verstaan, in verbondenheid met elkaar hier in Culemborg, maar ook met allen die zich toevertrouwen aan Gods Geest.

U bent van harte uitgenodigd om met ons te zingen en te bidden om Gods bevrijdende Geest.