Raad van Kerken Culemborg

Op 18 mei komt er een vervolg op de bijeenkomst over klimaat en duurzaamheid die in november 2016 door de Culemborgse Raad van Kerken in de Fransche School gehouden werd. Dat was een inspirerende, maar vooral ook verontrustende bijeenkomst, die om een vervolg vraagt. Als de wereld niet snel ingrijpt, gaat het erg mis, met grote gevolgen voor de natuur en  de leefomstandigheden van mensen. Hier in Nederland, maar helemaal voor de mensen in de warmste streken op aarde. De lezing was heel duidelijk. U vindt het verslag op de website van de Culemborgse Raad van Kerken.

Als christenen weten we ons in de Culemborgse kerken geïnspireerd door wat in Genesis 2:15 staat: “God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken.”  In Genesis 1 de verzen 26 t/m 30 wordt beschreven hoe God de mens schept en welke taak God de mens geeft om voor zijn schepping te zorgen.

In bijbels perspectief zijn we geen eigenaren van de aarde, maar rentmeesters. Onze taak is de aarde in goede staat door te geven aan volgende generaties. Dat laatste is voor iedereen herkenbaar, ook voor wie niet gelooft.  Je zou ook kunnen zeggen: we hebben de aarde niet van onze ouders gekregen, maar geleend van onze kinderen. Om die schadevrij terug of beter gezegd door te geven.

Wat kunnen we concreet doen om ons rentmeesterschap concreet gestalte geven? Daarover gaat de Klimaatbijeenkomst voor kerkmensen op 18 mei.

Aan de bijeenkomst werken mee: Wethouder Joost Reus, Vrijstad Energie, Mark van Baal (duurzame aandelen Shell), Jan van de Berge en andere ‘doe-het-zelvers’ en Jan Theunissen (Vervoerstuin).

Ook willen we deze avond starten met een uitdagend project. We streven er naar om met alle kerken en kerkmensen van Culemborg samen een collectief zonnedak te realiseren met minimaal 500 panelen; dit als begin van een verandering. We doen dit samen met Vrijstad Energie.

We hopen velen van u te ontmoeten op de Klimaatbijeenkomst om samen te zoeken naar mogelijkheden.

In het kort
Wie: Culemborgse Raad van Kerken
Wat: Bijeenkomst Kerken voor het klimaat
Waar: Open Hof, Beethovenlaan 1, Culemborg
Wanneer: donderdag 18 mei 2017, aanvang 20:00 uur

foto: www.urgenda.nl/