Met andere ogen

Zondag 28 oktober is het Bijbelzondag. Dan vieren honderden kerken in Nederland en Vlaanderen de kracht van bijbelverhalen. Voorop staat de dankbaarheid dat de Bijbel hier vrijuit en in begrijpelijke taal beschikbaar is. Het thema van Bijbelzondag 2018 is ‘Met andere ogen’.

Bijbelzondag is de jaarlijkse dag waarop het NBG en het VBG kerken vragen om op een andere manier dan op ‘gewone’ zondagen naar de Bijbel te kijken. Het thema van dit jaar komt uit het verhaal van de genezing van Bartimeüs uit Marcus 10. Directeur Rieuwerd Buitenwerf: “Het gaat hier om kijken. Bartimeüs’ blinde ogen worden geopend – letterlijk. Tegelijkertijd illustreert dit verhaal hoe bijbelverhalen ook figuurlijk ogen kunnen openen: ze geven hoop, zetten in beweging, bieden troost. Zelfs in bekende bijbelverhalen zit vaak meer dan je op het eerste gezicht ziet.”

Bijbels voor Keniaanse kinderen

Rieuwerd Buitenwerf hoopt dat kerkleden zich op Bijbelzondag realiseren hoe bijzonder het is dat wij de Bijbel in alle vrijheid kunnen lezen en aanschaffen. ‘In een land als Kenia willen duizenden schoolkinderen graag een eigen bijbel, maar is dat voor hun ouders onbetaalbaar. Kerken kunnen hiervoor collecteren zodat we deze kinderen een bijbel kunnen geven.’

Drama-instructie en tips

Het NBG stelt gratis materiaal beschikbaar om Bijbelzondag tot een feestelijke dag te maken voor jong en oud. Nieuw is een drama-instructie om het verhaal na te spelen, bijvoorbeeld door je in te leven in de vader van Bartimeüs of een journalist die verslag doet. Verder zijn er tips voor de kerkdienst, een exegetische schets over Marcus 10 voor predikanten, een kinderfilmpje en een speciale aflevering van Bijbel Basics, de kindernevendienstmethode voor de leeftijd van 4-12 jaar.

Alle materialen zijn kosteloos te verkrijgen via bijbelgenootschap.nl/bijbelzondag.