Maandproject mei: Noah’s Ark

De opbrengst van de collectes in de diensten gaat in de maand mei 2017 naar Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda (NACMU). Dit is een niet kerkelijk gebonden christelijke organisatie. Noah’s Ark is in 1999 opgericht en bevindt zich sinds 2006 even buiten de stad Mukono in centraal Oeganda. Het kinderhuis biedt een liefdevol thuis aan meer dan 150 kinderen die verlaten, mishandeld of misbruikt zijn of geen familie meer hebben die voor hen kan zorgen.

Op het terrein bevinden zich ook een kleuterschool, basisschool en een school voor voortgezet onderwijs. Er wordt onderwijs geboden aan meer dan 350 leerlingen. Het grootste deel van de leerlingen komt uit de armste families uit de omringende dorpen. Op de boerderij en in de werkplaatsen doen de leerlingen belangrijke praktische ervaringen op die samen met schriftelijk onderwijs een goede basis voor de toekomst vormen.

Noah’s Ark is toegewijd aan God, aan de lokale gemeenschap, aan duurzaamheid en natuurlijk aan de kinderen. Bijna alle medewerkers zijn Ugandees, slechts enkele niet-Oegandese vrijwilligers en zendelingen ondersteunen de organisatie.

Noah’s Ark is afhankelijk van giften. Sponsors verbinden zich voor langere tijd om een kind of leerling financieel te steunen. Andere donors geven incidenteel een bedrag voor een project of algemene kosten. En sommigen gaan naar Oeganda om daar gedurende kortere of langere tijd als vrijwilliger mee te werken.

Het motto van Noah’s Ark is: “From Nobody to Somebody”, van niemand tot iemand. Kinderen, die door de samenleving tot “niemand” bestempeld zijn, kunnen door goede zorg, liefde en onderwijs weer “iemand” worden en als volwaardige leden van de samenleving functioneren.

De Ichthusgemeente ondersteunt dit werk van harte!

Lees meer over NACMU.