Maandproject maart 2017: Teule Kenya

In maart 2017 zijn de wekelijkse collectes bestemd voor Teule Kenya, een christelijke non-profit organisatie die zich ontfermt over straatkinderen uit Nairobi. Sommige van deze kinderen ontvluchten hun ouderlijk huis om te ontkomen aan fysiek en/of seksueel misbruik. Anderen worden verwaarloosd of in de steek gelaten. En weer anderen worden door hun ouders de straat op gestuurd om te bedelen. Veel van zijn wees als gevolg van HIV Teule probeert de gezinnen te helpen, zodat de kinderen bij hun eigen familie kunnen opgroeien. Als dat niet mogelijk is, kunnen ze naar Chombo cha Upendo, het tehuis van Teule in Oloitokitok, aan de voet van de Kilimanjaro op de grens met Tanzania.

Daar voorzien de medewerkers in de fysieke en emotionele behoeften van de kwetsbare kinderen, door ze onderdak te verlenen en door ze te helpen groeien tot volle wasdom. Tot ze volwassen zijn, worden de kinderen geholpen bij de verwerking van hun verleden en bij het vinden van een gelukkige toekomst. Teule heeft daar een school, waar niet alleen de kinderen uit Chombo cha Upendo komen, maar ook kinderen uit het stadje.

Voor de kinderen wordt altijd gezocht naar sponsors. Teule Kenya wil echter niet alleen maar de hand ophouden en probeert zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. Er worden groenten verbouwd – voor eigen gebruik en voor de verkoop. Er zijn koeien en geiten (voor de melk). Er is ook een pomp geslagen, zodat ze altijd stromend water hebben, waarvan ook de mensen uit de wijde omgeving profiteren, tegen een geringe vergoeding. Ook is er inmiddels een eigen bakkerij gekomen.
En sinds 2001 dragen ook wij als Ichthusgemeente een steentje bij om dit mooie werk te ondersteunen.
Maak kennis met de kinderen die momenteel aan de zorgen van Teule zijn toevertrouwd.

Teule spreek je uit als: tee-oele


Een video-impressie van een bezoek aan Chombo cha Upendo: