Collectes juni: Open Doors

Tijdens de diensten van de Ichthusgemeente wordt er alleen voor goede doelen buiten de gemeente gecollecteerd. De opbrengst van deze collectes gaat in de maand juni 2017 naar  Open Doors. Deze organisatie steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast wil Open Doors westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk.

Open Doors doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden (1 Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in de zendingsopdracht (Matteüs 28:19) en dat alle deuren openstaan voor het Evangelie.

De Ichthusgemeente ondersteunt dit werk van harte!

Lees meer over Open Doors.
Foto: Open Doors