Maandproject januari: CLC

Maandproject januari: CLC

In januari 2017 zijn de collectes bestemd voor CLC, Christelijke Lectuur Centra. Het doel van CLC is om christelijke lectuur beschikbaar te stellen, zodat mensen tot geloof komen in de Heer Jezus Christus en verder groeien in hun geloof.

CLC maakt in Nederland met een winkel deel uit van een wereldwijde zendingsorganisatie die in 53 landen werkt aan verspreiding van christelijke lectuur.

Wij kennen het werk vooral dankzij Ruud Kuijer, die een paar keer per jaar voorgaat in de Ichthusgemeente en altijd zijn boekentafel bij zich heeft. Hij verwoordt de passie van CLC heel duidelijk: “Elk boek is een zendeling”. Zelf heeft hij daarom altijd wel een boek, traktaat of DVD bij zich om weg te geven aan iemand die het evangelie nog niet zo goed kent.

We ondersteunen dit werk van harte!