Maandproject december: Diaconale Contactgroep

In december 2018 zijn de collectes in de Ichthusgemeente bestemd voor de Diaconale Contactgroep (DCG), een initiatief van enkele samenwerkende kerken in Culemborg.

Kerkelijke noodfondsen zijn een belangrijke buffer onder het vangnet van de lokale overheid. Het armoedebeleid kent vele gaten waarbij noodfondsen een aanvullende functie vervullen. De belangrijkste knelpunten waar noodfondsen mee te maken hebben, zijn schuldenproblematiek, het langdurig moeten rondkomen van een laag inkomen, onvoorziene hoge uitgaven of incidentele financiële tegenslag en de wachttijden bij toekenning van een uitkering.

Waar de kerkelijke diaconieën zich richten op de leden van de eigen kerk, geeft de DCG financiële ondersteuning aan mensen die geen lid zijn van een kerk, maar wel bij de kerk aankloppen voor hulp. Die hulp bestaat uit een eenmalige ondersteuning in de vorm van een gift als daardoor voorkomen kan worden dat er onoverkomelijke schulden opgebouwd worden. Als de schuldenlast problematisch is, kan worden doorverwezen naar het Diaconale Noodfonds Culemborg, waar mensen met schulden een renteloze lening kunnen aanvragen en in samenwerking met SchuldHulpMaatje een traject van schuldsanering ingezet wordt. In het Noodfonds werken kerken, particulieren, bedrijven en charitatieve fondsen samen. De kerken dragen aan het noodfonds bij via de DCG.

Met de opbrengst van de collectes in december ondersteunt de Ichthusgemeente de Diaconale Contactgroep en daardoor indirect het Diaconale Noodfonds Culemborg.

Extra collecte Voedselbank

Op de eerste zondag van de maand is er een extra collecte-in-natura, bestemd voor de Voedselbank. Lever bij de ingang van de zaal de meegebrachte voedingswaren in: houdbare producten (zolang de tht-datum nog goed is), zoals blikgroentes, houdbare melk, rijst, pannenkoekmix, suiker, koffie, blikjes lunchmeat, mix voor macaroni en/of spaghetti, koffiemelk, broodbeleg (hagelslag, gekleurde hagel, appelstroop), etc.