Maandproject april 2017: JobHulpMaatje

In april 2017 zijn de wekelijkse collectes bestemd voor JobHulpMaatje, een activiteit van Stichting JobHulp Culemborg. De projecten van deze stichting zijn hard nodig in een tijd waarin het steeds meer mensen overkomt: het verlies van een baan. Vaak gebeurt er meer met je dan je verwacht. Je verliest niet alleen je collega’s, dagritme en inkomen, maar in meerdere of mindere mate ook doel, zin en richting in je leven. Het lukt lang niet iedereen om op eigen kracht een nieuwe baan te vinden.

Het project JobGroups is een initiatief van, voor en door werkzoekenden die elkaar steunen en inspireren. Het project wordt o.a. ondersteund door de kerken en fondsen en is vrij toegankelijk voor iedereen. Inmiddels heeft er al twaalf keer een JobGroups in Culemborg plaatsgevonden.

Het project JobHulpMaatje probeert werkzoekenden te ondersteunen door hen te koppelen aan een maatje. Want het verlies van een baan heeft heel veel invloed. Niet alleen op je dagbesteding, dagritme en inkomen, maar ook op (verlies aan) zelfvertrouwen, sociale contacten, zingeving en identiteit. Het is dan een enorme steun als er iemand met raad en daad naast je staat en die je motiveert en aanmoedigt: een JobHulpMaatje!

Je kunt dit werk steunen door JobHulpMaatje te worden, maar ook door giften. De Ichthusgemeente steunt JobHulpMaatje door middel van de collecteopbrengst in april 2017.