Kerken aan de slag tegen armoede in Indonesië

In Indonesië is het verschil tussen arm en rijk groot. Op het eiland Java wordt bijvoorbeeld verschrikkelijk veel geld verdiend. Tegelijkertijd zijn er miljoenen mensen die economisch niet meedoen. De onzekerheid van inkomen en voedselvoorziening raakt die gezinnen diep.

Tear werkt al jaren samen met kerken op Java via lokale partner Yayasan Sion. Yayasan Sion richt zich op het trainen van kerken op een nieuwe manier: om samen met hun dorp te werken aan betere leefomstandigheden. Daarbij ontdekken groepen kerkleden wat de Bijbel zegt over armoede en onrecht, en leren zij om samen met de gemeenschap om hen heen te inventariseren wat de problemen zijn en hoe ze die kunnen oplossen met behulp van hun eigen talenten en middelen. Zo kan de gemeenschap zelf concrete projecten opzetten om de situatie in hun dorp te verbeteren.

De vruchten van een nieuwe aanpak

Het doel van deze investering is dat lokale kerken het startpunt zijn voor de ontwikkeling van dorpen. In verschillende dorpen zijn kerken gestart met het opzetten van hun eigen projecten. Het gaat daarbij om projecten die van begin tot eind zijn uitgevoerd door de mensen die getraind zijn via de lokale partner. De projecten zijn heel divers:

  • het verbouwen en verkopen van biologische groenten en fruit;
  • het verbouwen en opknappen van kerkgebouwen;
  • het scheiden van afval en het doorverkopen hiervan aan opkopers. De groep houdt zich aan de principes re-use, recycle & reduce en heeft zo impact op het dorp. Er wordt zo’n 100 kg afval per maand verkocht! Van het afvalmateriaal dat niet kan worden verkocht worden souvenirs gemaakt. Resultaat is dat het dorp een stuk schoner en leefbaarder is en dat mensen hun inkomen kunnen aanvullen;
  • het aanleggen van drainagebuizen om overstromingen te voorkomen.

Dit zijn een paar voorbeelden van de kleine projecten die gestart zijn. Het is een belangrijke stap voor de betrokkenen om hun eigen afhankelijkheid om te zetten in zelfvertrouwen. Zo bereiken we dat de kerkelijke groepen vol vertrouwen aan hun omgeving laten zien wat mogelijk is. Daarnaast gaan ze hierdoor steeds meer samenwerken met mensen uit de gemeenschap om zich samen in te zetten voor de ontwikkeling van het dorp.

Training van anderen

Inmiddels worden ook kerkgenootschappen in andere delen van Indonesië getraind in deze methode, waardoor steeds meer mensen uit de kerk en het dorp samen aan de slag te gaan om hun situatie te verbeteren. Zo wordt het bereik van deze duurzame aanpak alleen maar groter.

Bron: TEAR
Foto: Tear

Omdat Tear op het collecterooster van de Ichthusgemeente staat, willen we af en toe een project onder de aandacht brengen.