Jaarthema 2017-2018

Tijdens de startzondag van het nieuwe seizoen zijn het jaarthema en de jaartekst voor het seizoen 2017-2018 gepresenteerd. Het bestuur heeft ervoor gekozen om als thema, dat regelmatig in de prediking zal terugkeren, te gebruiken:
Jezus: Gods mensenliefde
De hele Bijbel draait om Jezus. Zijn leven, zijn kruisdood en opstanding en de uiteindelijke belofte van zijn terugkeer zijn het hart van het evangelie. Ze laten het hart van God zien, die van alle mensen houdt en graag alle belemmeringen wil wegnemen die er tussen God en de mensen in staan. En Jezus was bereid daarvoor de hoogste prijs te betalen: de dood aan het kruis. Zo bezien is Jezus de personificatie van Gods mensenliefde.

Het jaarthema wordt ondersteund door de jaartekst: De goedheid en mensenliefde van God, onze redder, zijn openbaar geworden (Titus 3:4).

Deze tekst geeft reden om enthousiast te zijn over het evangelie, over Jezus. Gods liefde en goedheid zijn bestemd voor alle mensen. Wie vanuit die liefde en goedheid leeft, kan bijdragen aan een samenleving, die goed en weldadig is voor alle mensen. De Ichthusgemeente wil, levend vanuit de verwondering over Gods liefde, ook anderen enthousiast maken om Jezus te leren kennen.

Foto: bestuur Ichthus door Mirjam Broekhof