Jaartekst 2022-2023

We werken als Ichthusgemeente  elk gemeentejaar (parallel met het schooljaar) met een jaarthema/tekst. Hiermee proberen we een accent in de gemeente te leggen waarmee sprekers, zangleiders en wijkgroepen kunnen werken.

Jaartekst

Het jaarthema voor het seizoen 2022-2023 is:

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene” (Romeinen 12:2).

De jaartekst geeft aan, dat het geloof in Jezus het beginpunt is van een veranderingsproces in onze levens. Door samen naar Gods Woord te luisteren, elkaar te helpen bij het ontdekken van wat dat Woord voor ons betekent, gaan we steeds meer de wil van God voor ons leven verstaan. Zonder ooit volleerd te zijn, overigens. Dan zullen we in onze omgeving opvallen als mensen die zich niet door onze boosheid en ontevredenheid laten leiden, maar die in weerwil van onze boosheid, ontevredenheid, teleurstelling, twijfel en vragen ernaar streven het goede, het in Gods ogen welgevallige en volmaakte na te jagen.

Missie en visie van de Ichthusgemeente

De jaartekst sluit in vele opzichten aan bij de missie van de Ichthusgemeente:
“Wij willen een gemeenschap zijn van gelovigen, die door de kracht van de Heilige Geest, Jezus volgen en Gods liefde handen en voeten geven.”

In de gemeentevisie wordt in vijf kernwoorden samengevat, wat we in de Ichthusgemeente belangrijke kenmerken van onze geloofsgemeenschap vinden. Twee van die kernwoorden geven aan in welke richting we ons ontwikkelen als we de jaartekst ter harte nemen:

Dienstbaarheid – samen bouwen

 • We zetten ons er voor in dat onze medemens recht wordt gedaan in Gods ogen
 • Wij zijn er voor onze naasten die lijden
 • We helpen elkaar onze gaven en talenten te ontdekken en ontwikkelen
 • We zetten allemaal onze gaven en talenten met vreugde in
 • We bieden onze kinderen een aantrekkelijke plek om te groeien
 • We inspireren elkaar met creatieve expressie

Bekend maken – in woord en daad het Evangelie verkondigen

 • We kijken met de liefde van Jezus naar mensen om ons heen
 • We vertellen van onze vrijheid in Jezus aan ieder die het wil horen
 • We bidden trouw voor de mensen die we op ons hart hebben
 • We benutten onze gastvrijheid en creativiteit om anderen kennis te laten maken met Jezus
 • We laten door onze levenshouding zien in wie we geloven
 • We zijn herkenbaar in Culemborg als christenen die shaloom brengen
 • We vervullen Gods zendingsopdracht samen

In dit seizoen willen we erover nadenken hoe dit verwezenlijkt kan worden.

Regelmatig zullen de sprekers vanuit Gods Woord ons helpen te ontdekken hoe God deze innerlijke groei in ieder van ons gestalte kan geven, zodat we zullen groeien naar onze bestemming.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.