Bijbels voor Syrië

Syrië: een land verscheurd door oorlog. Meer dan de helft van de bevolking is gevlucht of gedood. Onder deze moeilijke omstandigheden blijven de medewerkers van het Bijbelgenootschap in Syrië bijbels verspreiden onder de Syrische christenen.

Directeur George Andrea van het Syrisch Bijbelgenootschap vertelt: ‘Mensen ervaren dat zij in de Bijbel hoop en troost kunnen vinden. Elke dag die we leven is een geschenk van God. We leven zo normaal mogelijk, maar iedereen beseft dat er elk moment een raket kan inslaan; thuis, op het werk of in de kerk. Als die er nog staat, want ook veel kerkgebouwen zijn verwoest.’

Veel vraag naar bijbels

Onder christenen in Syrië neemt de vraag naar bijbels alleen maar toe. ‘We bedienen alle mensen en kerken van Aleppo,’ vertelt George, ‘orthodox, katholiek en protestant. Mensen ervaren dat de Bijbel antwoorden kan geven in deze moeilijke tijd. Veel mensen hebben een dierbare verloren en zijn bang om zelf slachtoffer te worden. Het dagelijkse leven is moeilijk, tot in de kleinste dingen. De Bijbel biedt hoop en troost aan mensen die na vier jaar oorlog getraumatiseerd en uitgeput zijn.’

Gevaarlijke situaties

Het Syrisch Bijbelgenootschap verspreidt bijbels via kerken, kloosters en individueel via vrijwilligers. Het transport van bijbels door het land is risicovol. Regelmatig komen de vrijwilligers en de medewerkers van het Bijbelgenootschap terecht in gevaarlijke situaties. Vooral christenen in de meer afgelegen gebieden zijn moeilijk te bereiken. George: ‘Aan alle mensen in Nederland wil ik dan ook vragen: blijf voor ons bidden en ons ondersteunen. Dat is het belangrijkste wat jullie voor ons kunnen doen.’

Geef Syrische christenen een bijbel

Veel Syrische christenen zijn gevlucht en hebben geen eigen Bijbel meer. Steun daarom onze actie ‘Bijbels voor Syrië’. Voor elke €5 kan een Bijbel uitgedeeld worden. U kunt hier een gift overmaken voor ‘Bijbels voor Syrië’.