Geef een Prentenbijbel aan een kind in Haïti

Haïti is een eiland ter hoogte van Midden-Amerika. Het is een van de armste landen ter wereld. Er is veel politieke onrust en de criminaliteit is hoog. 70% van de bevolking is werkloos, 60% is analfabeet.

De vele natuurrampen die het land de afgelopen twintig jaar troffen, hebben de situatie verergerd. Een groot deel van de kinderen groeit dan ook op in armoede. Veel scholen worden beheerd door kerken of christelijke organisaties. Zij bieden vaak maaltijden aan, want veel kinderen zitten in de les zonder ’s ochtends iets gegeten te hebben.

Deze Kerst wil het Nederlands Bijbelgenootschap 10.000 kinderen in Haïti een eigen Prentenbijbel geven. Een Prentenbijbel kost 5 euro. Voor meer informatie en het geven van een gift : bijbelgenootschap.nl/haiti.