Collectes september: Leger des Heils

Tijdens de diensten van de Ichthusgemeente wordt er alleen voor goede doelen buiten de gemeente gecollecteerd. De collectedoelen zijn in de maand september 2020: het Leger des Heils en de Voedselgroep Culemborg.

Het Leger des Heils

Het Leger des Heils is enerzijds een kerkgenootschap, anderzijds een organisatie die zich inzet om in de naam van Jezus Christus menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. De Bijbel, in het bijzonder door de woorden en daden van Jezus Christus, inspireert hen om in beweging te komen om in daden van gerechtigheid en barmhartigheid iets van God zichtbaar te maken.

Bij het Leger des Heils staan de volgende punten centraal.

  • God en Jezus
    God is de Schepper van alles wat leeft. Hij is de oorsprong van deze wereld en draagt er ook zorg voor. Dat blijkt vooral uit Jezus Christus, die wij zien als de Zoon van God. Wij geloven namelijk dat God zelf in Jezus naar onze wereld toe gekomen is.
  • Bekering, vergeving en eeuwig leven
    Door Jezus heeft God duidelijk gemaakt hoe Hij wil dat mensen leven en met elkaar omgaan. Daarmee roept Hij de mensen ook op om zich af te keren van een leven dat niet goed is. Dat is wat in de Bijbel ‘zich bekeren’ genoemd wordt. Tegelijk maakte Jezus ook duidelijk dat God van mensen houdt, ondanks de verkeerde dingen die ze doen. God wil de mensen graag vergeven en Hij doet dat ook vanwege Jezus. Jezus heeft namelijk veel geleden, hoewel Hij alleen maar deed wat God wilde. Hij is zelfs de marteldood aan het kruis gestorven. Zijn lijden en sterven krijgen zin, doordat de dood niet het laatste woord heeft. Er is hoop voor de mensen: Jezus heeft de dood overwonnen: na zijn sterven is Hij weer levend geworden, voor altijd! Nu is Hij in de hemel, bij God, maar Hij zal terugkomen!
De passie van William Booth, oprichter van het Leger des Heils
“Zolang er nog vrouwen huilen, zal ik strijden. Zolang er nog kinderen honger lijden, zal ik strijden. Zolang er nog mannen naar de gevangenis gaan, erin en eruit, erin en eruit, zal ik strijden. Zolang er nog één verslaafde is, zolang er nog één meisje verloren op straat loopt, zal ik strijden. Zolang er nog één mens het licht van God niet heeft gezien, zal ik strijden, strijden tot het bittere eind.”

Deze uitgangspunten blijven geen theoretisch verhaal bij het Leger des Heils. Omdat God nog steeds aan het werk is in deze wereld. Hij werkt in en door mensen die Hij inspireert door zijn Heilige Geest. Door Hem kunnen mensen God ervaren en iets van God aan elkaar laten zien. De manier waarop mensen met elkaar moeten omgaan, wordt in de christelijke traditie vaak omschreven met de belangrijke begrippen: gerechtigheid en barmhartigheid.

Er is sprake van gerechtigheid als alle mensen tot hun recht kunnen komen. In de Bijbel wordt dan vaak gezegd dat mensen die op wat voor manier ook in de knel zitten, bevrijd moeten worden. Barmhartigheid wil zeggen dat mensen in nood met liefde geholpen. Jezus geeft daar de volgende voorbeelden van: mensen die honger lijden te eten geven, mensen die dorst hebben te drinken geven, kleding geven aan mensen die niets aan hebben, vreemdelingen onderdak geven en bezoek brengen aan zieken en gevangenen. Daarbij zegt Jezus zelfs: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” (Matteüs 25:40).

Wat God van ons wil wordt samengevat door de volgende uitspraak van Jezus: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grote en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.” (Matteüs 22:37-40). Het Leger des Heils probeert daar handen en voeten aan te geven door

  • Welzijns- en gezondheidszorg
  • Jeugdbescherming en reclassering
  • Kledinginzameling
  • Opvang dak- en thuislozen

Meer over het Leger des Heils

Bron en foto: Leger des Heils

Extra collecte Voedselgroep

Elke eerste zondag van de maand is er een extra collecte-in-natura, bestemd voor de Voedselgroep. Als je niet naar  de dienst kunt komen, kun je voedingswaren zelf brengen bij de Voedselgroep aan de Meerlaan (achter het gebouw van Elk Welzijn). Denk aan: houdbare producten (zolang de tht-datum nog goed is), zoals blikgroentes, houdbare melk, rijst, pannenkoekmix, suiker, koffie, blikjes lunchmeat, mix voor macaroni en/of spaghetti, koffiemelk, broodbeleg (hagelslag, gekleurde hagel, appelstroop), etc.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.