Collectes november: Timon

De opbrengst van de collectes in de diensten gaat in de maand november 2017 naar stichting Timon. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.

Timon heeft een geheel eigen benadering van de zorg, waarbij de inzet van vrijwilligers verweven is in de zorgvisie. Timon, met name werkzaam in de grootstedelijke regio’s Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, richt zich al meer dan 30 jaar op zorg  voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin.

Gedreven door overtuiging

De organisatie vindt haar motivatie en inspiratie in de christelijke levensovertuiging, maar jongeren of ouders kunnen ongeacht culturele of religieuze achtergrond een beroep doen op Timon.

Hulpaanbod

Het hulpaanbod van Timon is heel divers: crisisopvang, hulp thuis en op school, tijdelijk uit huis, begeleid op kamers (ambulante begeleiding, gezinsgroep, begeleid wonen, begeleid wonen voor tienermoeders, begeleid wonen woongroepen, beschermd wonen), pleegzorg (spoed- en overbruggingsopvang, deelpleegzorg, specialistische tienerpleegzorg), therapie voor ouders die forse opvoedingsproblemen ervaren , maar ook therapiegroepen voor ouders in (v)echtscheiding of ouderschapsbemiddeling.

Timon biedt deze hulp omdat veel jongeren en jongvolwassenen moeite hebben hun weg te vinden in het leven met zichzelf en met anderen in onze maatschappij en vervolgens dreigen vast te lopen.

De Ichthusgemeente wil dit werk graag financieel ondersteunen.

Meer over Timon.
Foto: timon.nl