Collectes april: Tamar Center

De collectes in de Ichthusgemeente gedurende de maand april zijn bestemd voor het werk van Tamar Center.
Tamar Center is opgericht in 1999 om de liefde en compassie van Jezus te laten zien. Het centrum wil hoop geven en een nieuw leven bieden aan de naar schatting 35.000 barvrouwen en ladyboys die werkzaam zijn in de prostitutie van de stad Pattaya. Dit gebeurt door het opbouwen van relaties met deze mensen, het aanbieden van huisvesting, beroepstraining, counseling en Bijbels onderwijs.

Activiteiten

Vanuit het outreach center, midden in de rosse buurt, wordt contact gelegd met de vrouwen en ladyboys die werkzaam zijn in de prostitutie. De medewerkers van Tamar Center bezoeken de bars drie keer per week om daar te vertellen wat het programma inhoudt en hen te vertellen over de liefde van God. In het outreach center worden tevens Engelse lessen gegeven, hebben de vrouwen de kans om gebruik te maken van de kapsalon en is het House of Peace beschikbaar voor counseling en om relaties te bouwen.

Vrijkoopavonden

De vrouwen die in de bars werken spenderen het grootste deel van hun tijd aan het vervullen van  behoeftes van anderen. Tamar Center wil hen laten weten dat ze waardevol zijn. Een aantal keer per jaar wordt een “vrijkoopavond” in een zaal b ij e en hotel georganiseerd. Hiervoor worden per keer tussen de 50 en 130 vrouwen uitgenodigd. De bareigenaars krijgen daarvoor een vergoeding, zodat de vrouwen een avondje vrij hebben. Er wordt hen een uitstekende maaltijd aangeboden en ze worden vermaakt met spelletjes, drama, terwijl er ook tijd ingeruimd is voor aanbiddingsliederen. Tamar Center wil laten zien dat ze geliefd zijn en dat elke persoon belangrijk is. Deze vrijkoopavonden zijn vol van plezier, knuffels en tranen. Er wordt uitleg gegeven wat het trainingsprogramma inhoudt, dat de mogelijkheid biedt om voorgoed de prostitutie achter te zich laten.

Engelse lessen

Drie keer per week worden er Engelse lessen gegeven. De focus ligt vooral op het bouwen van relaties. Het is een makkelijke manier om de vrouwen te leren kennen. Vaak krijgen de vrijwilligers die Engelse les geven of de staf van Tamar Center de kans om te vertellen wat Tamar Center inhoudt en hoe de vrouwen de bars voorgoed achter zich kunnen laten.

House of Peace

In 2017 merkte Tamar Center dat meer en meer vrouwen naar de kapsalon kwamen om te rusten of omdat ze zich verschuilden voor klanten waar ze bang voor waren. Daardoor is het idee “House of Peace” ontstaan. Dit is een plek waar de vrouwen kunnen komen om te rusten, te slapen en te praten met één van de stafleden van het Tamar Center, in een veilige en vriendelijke omgeving. Het lijkt op een koffietentje en de vrouwen worden voorzien van gratis drankjes.

Pattaya – United Christian Missions

Vanaf de start heeft Tamar Center er belang aan gehecht om samen te werken met de christenen in Pattaya, om naast elkaar te staan en elkaar te steunen. Tamar Center ziet elke kerk en elke organisatie als een belangrijk onderdeel in het bereiken van de mensen in Pattaya. De staf van Tamar Center wil met de kerken een atmosfeer creëren waarin men elkaar ondersteunt en gebruik maakt van elkaars kracht.

De Ichthusgemeente wil dit werk van harte ondersteunen.

Bron en foto: Tamarcenter

Digitale collecte

Omdat er wegens de coronacrisis geen samenkomsten zijn, komt er natuurlijk geen collectezak langs. Maar we kunnen blijven geven via de bankrekening van de Ichthusgemeente (met vermelding: “maandproject”) of via de GiVT-app. Scan de QR-code met de GIVT-app, of zoek in de lijst naar EG Ichthus.