Collectes in november 2021: UCCF

Met de opbrengst van de collectes in de diensten worden in de maand november 2021 de volgende goede doelen ondersteund:

  • Uganda Child Care Foundation. Deze stichting zet zich in voor de meest kansarmen in de regio Rakai om hen een kansrijke toekomst te geven.
  • Voedselgroep Culemborg

Uganda Child Care Foundation

De opbrengst van de collectes in de diensten gaat in de maand november 2021 naar Uganda Child Care Foundation (UCCF).

De missie van UCCF
We spreken voor hen die weerloos zijn en beschermen het recht van de vertrapten.
We komen op voor de armen en behoeftigen en geven ze hun recht!

ontleend aan Spreuken 31:8-9

“Er komt niets goeds uit Rakai”, zei ooit de Oegandese koning van de Baganda-stam tegen de voorzitter van UCCF. En misschien was dat op dat moment ook zo. De regio Rakai leek op het eerste gezicht een kansloos gebied met een overschot aan problemen. De Uganda Child Care Foundation keek echter verder dan de onmogelijkheden van dat moment en zag mogelijkheden voor een kansrijke toekomst.

Al meer dan tien jaar laat het kindsponsorprogramma zien dat de Oegandese koning toch niet gelijk had. Dankzij een duwtje in de rug komt er iets goeds uit Rakai. Zo’n 1000 kinderen gaan inmiddels een hoopvolle toekomst tegemoet.

UCCF zet zich in voor kansarme kinderen in Rakai. Bij het selecteren wordt er gekeken naar woon- en leefomstandigheden. Afkomst en religie spelen hierbij geen rol. De selectie wordt gedaan door mensen uit Rakai. Zij kunnen in samenwerking met de lokale kerk (die ook een gemeentefunctie vervult) het best inschatten waar de nood het hoogst is. Er zijn veel kinderen waarvan één of beide ouders overleden zijn, evenals kinderen die opgroeien in gezinnen zonder inkomen. Daarom start het kindsponsorprogramma van UCCF voor kinderen op 3/4-jarige leeftijd. Zo kan er op lange termijn gewerkt worden aan inkomen-genererende activiteiten. Oudere kinderen, die dankzij een eerdere sponsor al een eind op weg zijn, hebben een nieuwe sponsor nodig om daadwerkelijk hun toekomst te bereiken. Oud of jong: in alle gevallen kan dankzij sponsorgeld het leven van een kind in armoede ombuigen van kansarm naar kansrijk.

De Uganda Child Care Foundation biedt naast het kindsponsorproject ook andere projecten aan die direct en indirect bijdragen aan de ontwikkeling van de sponsorkinderen en hun (leef)omgeving. Deze projecten worden alleen in gang gezet als antwoord op een hulpvraag uit Oeganda. Zo is er  de afgelopen jaren geïnvesteerd in een volledige schoolcampus in Kakuuto, een kliniek, maïsfabriek en een waterproject in Kasaka. Vele gezinnen werd geholpen inkomen te genereren door het verbouwen van koffie. Er konden nieuwe huizen gebouwd worden voor gezinnen die met niets werden achtergelaten. Maar ook kleinere hulpvragen konden vertaald worden naar concrete projecten. Maandverband voor kwetsbare meisjes, solarlampen voor een gezin of muskietennetten ter preventie van malaria.

De Ichthusgemeente wil graag helpen door middel van de collectes in november.

Bijdragen aan de collecte kan ook via de bankrekening van de Ichthusgemeente (met vermelding: “maandproject”) of via de GiVT-app. Scan de QR-code met de GIVT-app, of zoek in de lijst naar EG Ichthus.

Voedselgroep Culemborg

Op de eerste zondag van de maand is er een extra collecte-in-natura, bestemd voor de Voedselgroep Culemborg. Bij de ingang van de zaal kunnen meegebrachte voedingswaren ingeleverd worden. Als je niet naar de dienst kunt komen, kun je voedingswaren zelf brengen bij de Voedselgroep aan de Meerlaan (achter het gebouw van Elk Welzijn). Denk aan: houdbare producten (zolang de tht-datum nog goed is), zoals blikgroentes, houdbare melk, rijst, pannenkoekmix, suiker, koffie, blikjes lunchmeat, mix voor macaroni en/of spaghetti, koffiemelk, broodbeleg (hagelslag, gekleurde hagel, appelstroop), etc.

foto: UCCF – “growing up in poverty is like punishment for a crime you didn’t commit…”