Collectedoel in maart: Teule Kenya

In maart wordt er in de Ichthusgemeente gecollecteerd voor Teule – Kenya.

Teule werkt als christelijke non-profit organisatie onder de straatkinderen van Nairobi. De medewerkers voorzien in de fysieke en emotionele behoeften van de kwetsbare kinderen, door ze onderdak te verlenen en door ze te helpen groeien tot volle wasdom. Tot ze volwassen zijn, worden de kinderen geholpen bij de verwerking van hun verleden en bij het vinden van een gelukkige toekomst.

Teule voorziet in alle behoeften van de kinderen, van eten tot kleding en onderdak en medische zorg. Ze worden 24 uur per dag verzorgd door personeel dat zich inspant om hun emotionele en psychosociale ondersteuning te bieden.

De School

Teule Kenya runt even buiten Oloitokitok een door de overheid erkende basisschool – de Kibo Slopes Academy. Het onderwijsteam bestaat uit negen leerkrachten en vier personen ondersteunend personeel.

De school biedt speciaal en formeel onderwijs aan de kinderen die aan de zorgen van Teule Kenya zijn toevertrouwd. Maar ook kinderen uit de plaatselijke gemeenschap zijn welkom. Hun ouders betalen voor hun kinderen wel een schoolgeld. Dit inkomen is een welkome ondersteuning voor Teule Kenya.

De oorspronkelijke school.

In 2006 ontving Teule een schenking van Barclays Bank voor de bouw van klaslokalen. Deze school blonk uit in extra curricula-activiteiten zoals drama- en sportcompetities. In dat kader hebben dikwijls leerlingen deelgenomen aan provinciale competities.

Inmiddels is het schoolgebouw aan een grote opknapbeurt toe. Stap voor stap wordt het oorspronkelijk geheel houten gebouw vernieuwd en deels uit steen opgetrokken.

Bij de school is ook een winkel voor allerlei benodigdheden en natuurlijk een keuken en eetzaal.
Ichthus ondersteunt Teule als sinds 2001 en ook nu willen we dit werk graag ondersteunen.

Tijd voor groot onderhoud en verbouwing!

Meer over Teule

Extra collecte

Bovendien is er op de eerste zondag in maart een extra collecte-in-natura, bestemd voor de Voedselbank. Lever bij de ingang van de zaal de meegebrachte voedingswaren in: houdbare producten (zolang de tht-datum nog goed is), zoals blikgroentes, houdbare melk, rijst, pannenkoekmix, suiker, koffie, blikjes lunchmeat, mix voor macaroni en/of spaghetti, koffiemelk, broodbeleg (hagelslag, gekleurde hagel, appelstroop), etc