Collectedoel in maart: Teule Kenya

In maart wordt er in de Ichthusgemeente gecollecteerd voor Teule – Kenya en voor de Voedselgroep Cuelmborg.

Teule

Teule werkt als christelijke non-profit organisatie onder de straatkinderen van Nairobi. De medewerkers voorzien in de fysieke en emotionele behoeften van de kwetsbare kinderen, door ze onderdak te verlenen en door ze te helpen groeien tot volle wasdom. Tot ze volwassen zijn, worden de kinderen geholpen bij de verwerking van hun verleden en bij het vinden van een gelukkige toekomst.

Ontspannen samenzijn

Workshop “opvoeden”

Weeskinderen en kinderen die om andere redenen niet meer thuis kunnen wonen, worden opgevangen in het kinderhuis Chombo Cha Upendo on Oilotokitok. Teule voorziet in alle behoeften van de kinderen, van eten tot kleding en onderdak en medische zorg. Ze worden 24 uur per dag verzorgd door personeel dat zich inspant om hun emotionele en psychosociale ondersteuning te bieden.

Omdat het doel van Teule is om d kinderen met hun familie te herenigen, wordt er ook moeite gedaan om verwanten (ouders, grootouders, ooms, tantes) te vinden om die bij de begeleiding van de kinderen te betrekken – al is het van enige afstand – en indien mogelijk als voogd te laten optreden.

Kort geleden werd er voor deze groep een “Ouder workshop” gegeven. Meer dan 30 familieleden woonden deze dag bij. In een ongedwongen samenzijn konden ze Teule en de staf beter leren kennen en ontdekten ze welke impact de begeleiding op de kinderen heeft.

En omgekeerd kon de staf de families leren kennen en horen wat de hulp van Teule voor hen betekent en wat er nog meer gedaan kan worden om hen bij te staan.

In de workshop werd er ingegaan op de verschillende ontwikkelingsstadia van de kinderen, op basisprincipes van opvoeding en financieel management.

Aan het begin van de dag was er tijd ingeruimd voor samenzang, bijbeloverdenking en gebed. De dag werd besloten met een echte “cake cutting ceremony”.

Ichthus ondersteunt Teule als sinds 2001 en ook nu willen we dit werk graag ondersteunen.

Meer over Teule

Geven kan via de collectezak – cash of met de GIVT-app – maar je kunt natuurlijk ook geld overmaken naar de bankrekening met vermelding: “maandproject” of “Teule”.

Voedselgroep Culemborg

Bovendien is er op de eerste zondag in maart een extra collecte-in-natura, bestemd voor de voedselbank van Voedselgroep Culemborg. Lever bij de ingang van de zaal de meegebrachte voedingswaren in: houdbare producten (zolang de tht-datum nog goed is), zoals blikgroentes, houdbare melk, rijst, pannenkoekmix, suiker, koffie, blikjes lunchmeat, mix voor macaroni en/of spaghetti, koffiemelk, broodbeleg (hagelslag, gekleurde hagel, appelstroop), etc