Collectedoel april: SchuldHulpMaatje

Schulden maken een mens onvrij. Daarom traint SchuldHulpMaatje vrijwilligers zodat zij mensen met (dreigende) schulden persoonlijk en deskundig helpen op weg naar een schuldenvrij leven.

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. De vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag.

Schulden los je alleen op door structurele hulp, waarbij mensen leren zelf regie te nemen over hun financiële situatie. Geïnspireerd door het evangelie bieden de samenwerkende kerken financiële hulp aan een toenemend aantal mensen met schulden. Op een eigentijdse wijze. Het uitgangspunt is dat iemand in moeilijkheden niet in de steek gelaten wordt.

De schuldhulpmaatjes gaan naast mensen met schulden staan om samen te kijken en te leren hoe zij vrij kunnen komen van een (dreigende) schuld. Iedereen die hulp nodig heeft bij financiële problemen, kan rekenen op de steun van deze vrijwilligers ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst.

Voorkomen van schulden is natuurlijk het beste. Daarom wordt er ruime aandacht gegeven aan vroegsignalering en preventie. Wie de cirkel van schulden doorbreekt of weet te voorkomen is pas echt vrij.

De door SchuldHulpMaatje Nederland ontwikkelde aanpak garandeert:

  • Een beproefde effectieve en betrouwbare aanpak
  • Elk SchuldHulpMaatje is deskundig getraind en houdt dit op peil met het “Permanent Educatie Programma”
  • Elk maatje beschikt over een Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

De Evangelisch Gemeente Ichthus ondersteunt dit project van harte en heeft de opbrengst van de collectes in april 2018 bestemd voor SchuldHulpMaatje Culemborg.

Meer over SchuldHulpMaatje

Extra collecte

Bovendien is er op de eerste zondag in april een extra collecte-in-natura, bestemd voor de Voedselbank. Lever bij de ingang van de zaal de meegebrachte voedingswaren in: houdbare producten (zolang de tht-datum nog goed is), zoals blikgroentes, houdbare melk, rijst, pannenkoekmix, suiker, koffie, blikjes lunchmeat, mix voor macaroni en/of spaghetti, koffiemelk, broodbeleg (hagelslag, gekleurde hagel, appelstroop), etc.

Foto: SchuldHulpMaatje