Timon

Een Timon-woongroep is een samenlevingsverband van vaste kernbewoners en tijdelijke meewoners.