Agapè

Geloven – groeien – gaan
Agapè is een beweging van christenen die mensen stimuleert om te geloven, te groeien en te gaan. Geloven in de onvoorwaardelijke liefde van Jezus, groeien in geloof en gaan om Jezus zichtbaar te maken in onze samenleving. Opdat iedereen in Nederland iemand kent die Jezus volgt.

Geloven
Vanuit onze bewogenheid met mensen zoeken we mensen op waar ze zijn, en sluiten we ons aan bij hun leefwereld. We stimuleren hen om vragen te stellen, en leiden hen vervolgens naar Jezus. Mensen leren zichzelf kennen, en leren hun vertrouwen te stellen op de genade van God, die zichtbaar wordt in Jezus’ dood en opstanding.

Groeien
We investeren in de levens van mensen die Jezus hebben leren kennen. We volgen hierbij het voorbeeld dat Jezus gaf. We helpen christenen om hun leven vorm te geven. Dat doen we door hen te helpen groeien in karakter, competenties en bewogenheid. We gaan met mensen op zoek naar hun plek in de kerk en in de samenleving, zodat zij meer en meer hun bestemming ontdekken.

Gaan
We sporen christenen aan om anderen te helpen ontdekken wat het is om te leven met Jezus. We leren hen om hun leven te delen in hun eigen omgeving, of op de plek waar God hen naartoe stuurt.

Zo krijgen steeds meer mensen de kans om te geloven, te groeien en te gaan.

Meer informatie: www.agape.nl.