Bidstond

We komen als gemeente twee keer per drie weken op de dinsdagavond bij elkaar voor gebed.

De bidstond bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit verootmoediging door gebed, aanbidding en andere persoonlijke initiatieven van bidstondbezoekers. Soms is dat een gedicht, een stukje uit de bijbel, een lied etc. In dit deel vragen we ook de leiding van Gods Geest in het gebed. Het tweede deel van de avond leggen we gezamenlijk de noden van ons en onze medemens voor aan God.

We geloven dat God gebeden verhoort en dat Hij ons krachtig bijstaat. Persoonlijk en als gemeente. Gebed is de sleutel. We hebben gemerkt in de praktijk, dat we door gebed, God en elkaar beter leren kennen. De bidstond staat open voor iedereen die zijn/haar steentje wil bijdragen en God beter wil leren kennen.

Voor informatie kunt u terecht bij de secretaris.